Het Centrum voor Persoonlijke Effectiviteit is een trainings- en coachingsbureau dat in opdracht van overheden, het bedrijfsleven, taal- en opleidingsinstituten ondersteuning biedt op het gebied van de emancipatie, (arbeids)participatie en integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt en/of samenleving. Daarnaast ontwikkelt CPE zelf trainingen en projecten, gericht op versterking van de persoonlijke effectiviteit. CPE is geboren vanuit het idee dat Nederland een betere samenleving is wanneer meer mensen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Onze professionals werken vanuit de overtuiging die stelt dat mensen verder komen wanneer zij

  1. hun kennis en competenties kennen
  2. deze kunnen inzetten en communiceren naar anderen
  3. weten hoe zij hun competenties en vaardigheden kunnen vergroten en nieuwe competenties kunnen ontwikkelen
  4. in staat zijn zich te kunnen manifesteren in netwerken die horen bij de gewenste groei.

Door middel van hun trainings- en coachingsprogramma’s worden deze doelen gerealiseerd.