Dit is de privacyverklaring van Antz Interactives en zijn onderliggende labels. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen.
Antz Interactives voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Klik op onderstaande link voor de inhoud: