Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Antz Interactives Limited., hierna te noemen “Antz Interactives”, gevestigd te Zaandam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54740428, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke).

Klik op onderstaande link voor de inhoud: